Народна читалище „Напредък - 1904“ , с. Устина, общ. Родопи, обл. Пловдив

Информация:

Читалището в село Устина е основано през 1904 година по инициатива на местния учител Георги Илиев Стоянов и будни младежи.

Културният календар на читалището включва различни мероприятия и празници „Бабин ден“, „Трифон Зарезан“, Васил Левски - вечно жив, Трети март - Концерт-рецитал, „Лазаруване", „Гергьовден", 24-ти май - Ден на славянската култура, Празник на с. Устина и на Читалище „Напредък - 1904“, спортни прояви и концерт по случай Деня на Независимостта, Вечер на семейството, Коледен концерт, „Коледуване“, Ден на Земята и още др.

Адрес: с. Устина, обл. Пловдив, общ. Родопи, ул. Никола Петков 37

  • Председател: Гинка Георгиева Кацарова
  • Секратар: Красимира Цветанова Богатинова
  • Телефон за връзка: 03145 4254; мобилен: 0877 26 14 54 (секретар)