ДИАГНОСТИКА на ВиК и ел.трасета

Услуги

1. ОБСЛЕДВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ

Основание: НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи (ДВ, бр. 49 от 2013 г.).

Апаратура: Телевизионна камера iPEK QuickView - камера с 216 x увеличение (18 х оптично, 12-кратно цифрово); хелиоптично осветление; възможност за запис.

Обследване на канализация с камера QuickView
Обследване на канализация. iPEK QuickView

2. ОБСЛЕДВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА

Апаратура: Електронно-акустичен земен микрофон за откриване на скрити течове по водопроводната мрежа - RD 545: високочувствителни микрофони; усилвател с вградени филтри; слушалки и куфар за транспортиране, изпитвателен прът с две разширения и точка, (голямата стъпка) със спирален кабел и статив, калъф, слушалки.

Обследване на водопроводна мрежа. RD 545


Апаратура: Многофункционален корелатор за откриване на скрити течове по водопроводната мрежа на принципа на корелацията - RD 533 (корелатор): акселерометри за присъединяване към водопроводната мрежа; два предавателя; акумулаторна батерия и съответния софтуер.

Обследване на водопроводна мрежа. RD 533

Многофункционален корелатор (корелатор + geophone функционалности), с две външни MB-4 измервателни кутии (червени и сини), 500mW предавател, 2 акселерометри, слушалки, кабел комплект, ремък за носене, зарядно и ABS чанта.


3. ОБСЛЕДВАНЕ НА ЕЛ.МРЕЖИ

Апаратура: Апаратура за откриване на подземни комуникации - RD 8000 / RD8KPDLB: приемник, работещ на шест активни и две пасивни честоти; Bluetooth комуникации; А-рамка за откриване на кабелни повреди и възможност за отчитане на дълбочина, предавател с вграден трансмитер, акумулаторна батерия и зарядно устройство за мрежата.

Обследване на водопроводна мрежа. RD 8000 / RD8KPDLB Обследване на водопроводна мрежа. RD 8000 / RD8KPDLB


Апаратура: Ехолокатор - Riser Bond 1550: ръчен кабелен ехолокатор за намиране на повреда с обхват 3 км и възможност за измерване промяна на вълново напрежение.

Обследване на водопроводна мрежа. Ехолокатор - Riser Bond 1550