ПАСИВНА КЪЩА - философия

ПАСИВНАТА КЪЩА - АКТИВНА, УМНА И ГРИЖОВНА

EE. Пасивна къща 2 EE. Пасивна къща 1

„Пасивна къща“ е световно известен и признат германски стандарт за модерно, ниско енергийно и екологично строителство.

Основните принципи, на които отговарят устойчивата архитектура и строителство са силно намаляване на консумацията на електроенергия, вода и материали, регенериране на отпадъците, осигуряване на евтина поддръжка и минимални експлоатационни разходи, гарантирането на здравословна обитаема среда.

Зареждане …


Строителна компания “OBERON konzeptbau” - синоним на високо качество в строителството в България и Германия