ЕКО-БИЗНЕС РЕШЕНИЯ

АКВАФОР - всичко за пречистване на водата aquaphor

АКВАФОР – най-лесният начин да бъдете по-здрави!

АКВАФОР - пречистване на водата 2 АКВАФОР - пречистване на водата 1

АКВАФОР създава издържливи и изключително ефективни филтри за вода, които:

 • извличат дори и най-малките количества вредни замърсявания от водата през цялото време на годност на филтъра;
 • осигуряват надеждна защита в краткросрочни непредвидени проблеми с водата;
 • не добавят към водата вредни за човешкия организъм примеси;
 • са лесни за употреба в реални условия.

Още ...

 

Адиабатно охлаждане

ТЕОРЕТИЧЕН ПРИНЦИП НА РАБОТА - енергоспестяващо охлаждане

Изпарителното охлаждане е адиабатен процес при постоянна енталпия.

Използва се обмяната на енергия между вода и въздух; необходимата енергия за изпаряване на водата се взема от въздуха, като така се намалява температурата на въздуха. Енергията във въздуха може да се раздели на две части:

 • СЕТИВНА ТОПЛИНА - тази, която ние усещаме и която може да се измери;
 • ЛАТЕНТНА ТОПЛИНА - енергията, която е необходима, за да може водата във въздуха да се изпари.

Изпарителните охладители повишават латентната топлина и намаляват чувствителната такава.

ПРОЦЕСЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА БЕЗ ДОБАВЯНЕ НА ВЪНШНА ЕНЕРГИЯ.

Още ...

 

МУЛТИПЛАЗ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Новата разработка «МУЛТИПЛАЗ 7500» е професионална апаратура за въздушно-плазмено рязане.
Реже всички видове метали до 25 мм.

Иновативната апаратура «МУЛТИПЛАЗ 7500» е създадена с едни от най-добрите характеристики в света. МУЛТИПЛАЗ е конструиран за непрекъсната работа при максимално натоварване, доближаващо се до коеф. ПВ=100%. «MULTIPLAZ-7500» е генератор на плазма (около 10 000 градуса), получена чрез нагряване на въздуха от електродъга до температура на йонизация. Апаратурата се състои от захранващ инверторен блок и ръкохватка за рязане, предназначен за рязане, чрез плазмено-дъгова струя на електропроводими материали.

Още ...

 

Едно зелено бъдеще

ПАУЛОВНИЯ (Paulownia)

Енергийна ефективност. Бизнес решения. Екология. ПАУЛОВНИЯ. „Дървото на бъдещето“

Видовете пауловния (Paulownia) произхождат от Югоизточен Китай. Днес това дърво е по-известно с наименованието „Дървото на бъдещето“. Това растение се счита за уникално поради изключително бързия си растеж. Прираст като този на пауловнията от 0.7 до 1куб. м. за 7-8 години е несравним с който и да е друг дървесен вид.

ПАУЛОВНИЯ - основни характеристики:

 • Изключително бърз растеж
 • Качествена дървесина
 • Добив на биомаса
 • Възможност за съвместно отглеждане с различни видове култури (интеркропинг)
 • С екологично значение

Още ...