Адиабатно охлаждане

ТЕОРЕТИЧЕН ПРИНЦИП НА РАБОТА - енергоспестяващо охлаждане

Изпарителното охлаждане е адиабатен процес при постоянна енталпия.

Използва се обмяната на енергия между вода и въздух; необходимата енергия за изпаряване на водата се взема от въздуха, като така се намалява температурата на въздуха. Енергията във въздуха може да се раздели на две части:

  • СЕТИВНА ТОПЛИНА - тази, която ние усещаме и която може да се измери;
  • ЛАТЕНТНА ТОПЛИНА - енергията, която е необходима, за да може водата във въздуха да се изпари.

Изпарителните охладители повишават латентната топлина и намаляват чувствителната такава.

ПРОЦЕСЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА БЕЗ ДОБАВЯНЕ НА ВЪНШНА ЕНЕРГИЯ.

ПРЕДИМСТВА:

  • ЕДИНСТВЕНАТА СИСТЕМА, ИЗПОЛЗВАЩА 8-10 ПЪТИ ПО МАЛКО ЕНЕРГИЯ ОТ КОНВЕНЦИОНАЛНИТЕ.
  • ЕДИНСТВЕНАТА СИСТЕМА, НА КОЯТО ЕФЕКТИВНОСТТА СЕ УВЕЛИЧАВА С ПОВИШАВАНЕ НА ВЪНШНАТА ТЕМПЕРАТУРА.
  • НЕЗАМЕНИМА ЗА ОХЛАЖДАНЕ КАКТО НА ПОМЕЩЕНИЯ, ТАКА И ЗА ОТКРИТИ ПЛОЩИ, ПОД НАВЕСИ, ТЕНТИ и т.н.

Сравнителен разход на консумирана електроенергия при охлаждане на промишлено помещение с площ 500 м2 и височина 8 м с ЧИЛЪР И АДИАБАТЕН ОХЛАДИТЕЛ при режим на работа 2000 часа/година

  Конс. мощност (kW) Цена на ел.енергия (лв.) Разход (лв./час) Конс. енергия (kWh) Ст/ст на енергията (лв.)
Чилър 38 0.18 6.84 76 000 13 680
Адиаб.охл-л 3.6 0.18 0.65 7 200 1 296
Год. икономия (лв.) 12 384


«ИДАСТО» - ОПТИМИЗАЦИЯ НА ЕНЕРГИЙНИ РАЗХОДИ