Едно зелено бъдеще

ПАУЛОВНИЯ (Paulownia)

Енергийна ефективност. Бизнес решения. Екология. ПАУЛОВНИЯ. „Дървото на бъдещето“

Видовете пауловния (Paulownia) произхождат от Югоизточен Китай. Днес това дърво е по-известно с наименованието „Дървото на бъдещето“. Това растение се счита за уникално поради изключително бързия си растеж. Прираст като този на пауловнията от 0.7 до 1куб. м. за 7-8 години е несравним с който и да е друг дървесен вид.

ПАУЛОВНИЯ - основни характеристики:

  • Изключително бърз растеж
  • Качествена дървесина
  • Добив на биомаса
  • Възможност за съвместно отглеждане с различни видове култури (интеркропинг)
  • С екологично значение
Зареждане …