Фотоволтаични слънчеви инсталации

PV технология

PV технология PV модул “Фотоволтаика” е словосъчетание от две думи: ”фото”, което значи светлина и “волтаика” , което значи напрежение (волт).

Фотоволтаичните инсталациии превръщат светлинната енергия директно в електричество.

PV клетка Основен елемент са клетките. Те са изработени от тънки слоеве полупроводникови материали, нанесени върху силициева основа (подложка). Фотоните (светлината) изместват електрони от силициевата подложка, като по този начин съвкупността от свободните електрони обуславят електрическия ток.

Обединяването на клетките в един панел се нарича модул. Модулите от своя страна могат да се монтират в редици (array/string).

Видове PV модули:

  • от монокристален силиций
  • от поликристален силиций
  • тънкослойни

Фотоволтайчни инсталации - ефективност

В зависимост от вида на PV клетките КПД е в граници от 8% до 18%.

От 1 КВт(р) в зависимост от месторазположението на територията на България може да произведе от 0,8 до 1,25 МВтч/год. елекроенергия.

Зареждане …