Слънчеви колектори

Слънчеви инсталации за производство на топлинна енергия

Слънчева енергия

ВЕИ. Слънчева енергия

Слънчева енергия – принципи на преобразуване

ВЕИ. Слънчева енергия. Принципи на преобразуване

Слънчева енергия – технологии за топлинно преобразуване

  • Ниско температурно преобразуване
  • Слънчеви водоподгреватели
  • Слънчеви въздухоподгреватели
  • Пасивни слънчеви отоплителни системи
  • Температура на загряване на топлоносителя - < 100 оС
Зареждане …