Ветрогенератори

Вятърна енергия

ВЕИ. Ветрогенератори ВЕИ. Вятърна енергия ВЕИ. Вятърна енергия

Дефиниция

Вятърна енергия е кинетичната енергия на вятъра, дефинирана от скоростта и плътността на въздушния поток.

Теоретичен потенциал

Теоретичният потенциал се измерва се във Вт/кв.м. земна повърхност. Предвид ограничената информация, с която се разполага, е трудно да се оцени.

Климат на вятъра

Основни характеристики:

  • Скорост
  • Посока
  • Плътност на потока

При синоптичните станции стандартното измерване е на 10 м.н.з.п.

Зареждане …